Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Introduktion till språkdata

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare

Tvåspråkighet