Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6)

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6)

Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)

Engelskans ljud och struktur

Introduktion till engelskspråkig litteratur

Introduktion till språkdata

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Praktisk affärskommunikation