Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Elinstallation och föreskrifter

Elteknik

Elteknik för civilingenjörer

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Förnybara energisystem

Individ, grupp och familj

Industriella automationssystem

Introduktion till elkraftsystem

Juridik för det sociala arbetet

Kretsteknik

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Reglerteknik Civ

Samhällsvetenskapliga metoder

Signaler och system

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier i socialt arbete