Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Elinstallation och föreskrifter

Elteknik

Elteknik för civilingenjörer

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Förnybara energisystem

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Industriella automationssystem

Introduktion till elkraftsystem

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kretsteknik

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Reglerteknik Civ

Signaler och system

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling I

Vetenskaplig metod III

Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I