Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Elinstallation och föreskrifter

Elteknik

Elteknik för civilingenjörer

Finansiella marknader, risk och försäkring

Förnybara energisystem

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Industriella automationssystem

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Introduktion till elkraftsystem

Kretsteknik

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Reglerteknik Civ

Signaler och system

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri