Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Perspektiv på datavetenskap

Praktik för Datavetare

Programmeringsteknik

Programutvecklingsmetodik

Projektarbete i Datavetenskap

Software Engineering

Software Systems Architecture