Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Europakunskap

Examensarbete / Kandidatarbete

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Internationell Politik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Perspektiv på datavetenskap

Policyanalys

Politikens institutioner