Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Ekonometri

Examensarbete / Kandidatarbete

Försöksplanering

Försöksplanering I

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till SPSS

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Perspektiv på datavetenskap

Praktik för Datavetare