Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Distribuerade system och tillämpningar

Evidens i socialt arbete

Examensarbete / Kandidatarbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Hållbar IT

Inbyggda system

Individ, grupp och familj

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Operativsystem

Organisationsanalys

Performance Modelling and Simulation

Personlig och professionell utveckling II