Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar IT

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Miljökommunikation för förändringsarbete