Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Den projektorienterade organisationen

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Ledarrollen i projektmiljöer

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Perspektiv på datavetenskap

Praktik för Datavetare

Programmeringsteknik

Programutvecklingsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektarbete i Datavetenskap

Projektledning i IT-projekt

Software Engineering