Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Digitala analysmetoder

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Grafisk form II

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Introduktion till geomediastudier

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Perspektiv på datavetenskap

Praktik för Datavetare