Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Examensarbete / Kandidatarbete

Hållbar IT

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Integrerad produktutveckling

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation