Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Den interkulturella staden

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur och medier

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Perspektiv på datavetenskap

Praktik för Datavetare

Programmeringsteknik