Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Designmönster, Java och UML

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Hållbar IT

Inbyggda system

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Ingenjörsprojekt Datateknik

Interaktionsdesign

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)