Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Dansterapins grunder

Dansträning och koreografisk metod

Ekonometri

Folklig dans - introduktion

Försöksplanering

Försöksplanering I

Genredidaktik 1

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik