Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Dansterapins grunder

Dansträning och koreografisk metod

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Folklig dans - introduktion

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Genredidaktik 1

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning