Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Dansterapins grunder

Dansträning och koreografisk metod

Den projektorienterade organisationen

Folklig dans - introduktion

Genredidaktik 1

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt