Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Dansterapins grunder

Dansträning och koreografisk metod

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Folklig dans - introduktion

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Genredidaktik 1

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling I

Vetenskaplig metod III