Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Dansterapins grunder

Dansträning och koreografisk metod

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Folklig dans - introduktion

Genredidaktik 1

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare