Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Dansterapins grunder

Dansträning och koreografisk metod

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Folklig dans - introduktion

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Genredidaktik 1

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik