Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Ekonometri

Examensarbete

Försöksplanering

Försöksplanering I

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Introduktion till SPSS

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Tidsserieanalys

Träkonstruktion

Undersökningsmetodik