Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Ekonomisk utvärderingsmetod

Examensarbete

Finansiella marknader, risk och försäkring

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri

Träkonstruktion