Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologi examensarbete

Biologi i praktiken

Biologi med didaktisk inriktning 1

Biologi med didaktisk inriktning 3

Biologi med didaktisk inriktning 4

Biologi med didaktisk inriktning 5

Biologiska metoder och analyser

Ekologi

Ekologisk miljövård

Ekonometri

Ekosystem i en föränderlig värld

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Kandidatuppsats i biologi

Linjära modeller I

Livets utveckling och mångfald

Matematisk statistik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 1

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 5

Statistik

Statistik I