Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap i praktiken

Den projektorienterade organisationen

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt