Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Barns utveckling och lärande i förskolan

Business by Web och webbanalys

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Digitala analysmetoder

Dynamik med datorstöd

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska för ekonomer I

Engelska för tekniker I

Engelska i arbetslivet: tal

Filmvetenskap I

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Funktionalanalys

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Genus och samhället

Genusvetenskap IV

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Hållbara affärer och ledarskap

Informatik, utlandspraktik

Interaktionsdesign

Interkulturell affärskommunikation