Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Uppsats - Examensarbete

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete