Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betyg och bedömning - musiklärare

Biologi examensarbete

Biologi i praktiken

Den nya politiska historien

Ekonomistyrning II

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)

Engelskans ljud och struktur

Experimentell problemlösning och dataanalys

Externredovisning III

Fasta tillståndets fysik

Fysik I med didaktisk inriktning

Fysik III med didaktisk inriktning

Fysik IV med didaktisk inriktning

Historiebruk

Hållfasthetslära II för civilingenjörer