Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell informationssystemforskning

Business Marketing

Business by Web och webbanalys

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Engelska för ekonomer I

Engelska för tekniker I

Engelska i arbetslivet: skrift

Filmvetenskap I

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Funktionalanalys

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Genus och samhället

Genusvetenskap IV

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Informatik, utlandspraktik

Intercultural Communication

International Financial Accounting

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Introduktion till geomediastudier