Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film

Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Spanska III: Självständigt arbete

Spanska III: Spansk språkvetenskap och språkfärdighet

Spanska med didaktisk inriktning 1

Spanska med didaktisk inriktning 3, gymnasieskolan

Spanska med didaktisk inriktning 4

Spanska, Nybörjarkurs 1