Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Vetenskaplig metod III

Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I

Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II