Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

International Financial Accounting

Marketing Strategies

Produktionsekonomi

Redovisning och styrning

Service management

Tjänstefiering