Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datavetenskapliga metoder

Datorsystemteknik

Examensarbete / Kandidatarbete

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Praktik för Datavetare

Programmeringsteknik

Software Engineering

Software Systems Architecture

Virtualisering av nätverksfunktionalitet