Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Biologi examensarbete

Biologi i praktiken

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Dansterapins grunder

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Det kusliga i litteratur, film och konst

Engelska A

Engelska för ekonomer I

Engelska för tekniker I

Engelskans ljud och struktur

Europakunskap

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Genusvetenskap IV

Historia II