Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Statistik

Statistik I

Statistik II

Undersökningsmetodik