Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Samhällsplanering som en demokratisk process

Statsvetenskap I

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III

Statsvetenskap praktik

Statsvetenskap, praktik

Vetenskapsteori

Välfärdsstatens reformering