Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsats - Examensarbete

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete

Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete