Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Examensarbete

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Individen och samhället

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Organisation, grupprocesser och projektledning

Organisering, interaktion och samhälle

Projektledning och metoder för kommunikation

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I, Sociologi

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsanalys, praktik och fördjupning

Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Samhällsvetenskapliga metoder

Självständig fördjupning

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II