Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Akademisk engelska

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Creative Writing

Dystopi och apokalyps

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelsk syntax

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska I

Engelska II

Engelska III

Engelska III, lärarinriktad kurs

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet