Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Företagande inom turism

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Produktion och konsumtion inom turism

Turism och samhällsutveckling

Turismens lokala effekter i en globaliserad värld.

Turismvetenskap i teori och praktik

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Verksamhetsförlagd utbildning inom turism

Verksamhetsförlagd utbildning inom turism