Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Företagande inom turism

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Kommunikation och digitalisering av turism

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Migration, kultur och kommunikation

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Produktion och konsumtion inom turism

Självständigt arbete

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet II