Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Religionshistoria: avancerad metod och fördjupningskurs

Religionshistoria: avancerad uppsats och metodträning

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap III

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning - självständigt arbete, 31-45 hp

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4