Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning

Individ, grupp och familj

Individen i samhället

Juridik för det sociala arbetet

Kompetensutveckling inom LSS-området

Kurs för komplettering av social omsorgsexamen till socionomexamen

Lagstiftning och dokumentation för boenden för ensamkommande barn och unga

Ledning och administration i socialt arbete