Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Individ, organisation och samhälle

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Metodhandledning i Resursgrupps-ACT

Migration, kultur och kommunikation