Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Andraspråksinlärning

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter