Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bildskapande i skola och förskola II

Creative Writing

Den lärande eleven - KPF

Fordonskonstruktion

Fordonskonstruktion II

Interkultur I

Introduktion till programmering för lärare

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativt skrivande

Migration, kultur och kommunikation

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Science Fiction: A Historical Survey

Självständigt arbete - uppsats

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Skissteknik I

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid

Skola som system och idé - LAKPF

Specialpedagogik

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Tillämpad programmering

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF