Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den lärande eleven - grundlärare

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Huvudinstrument I, västerländsk konstmusik

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Leda elevers lärande 2 och VFU

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Musik med didaktisk inriktning 1

Operationssjukvård i teori och praktik

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Skola som system och idé - grundlärare

Skola som system och idé - grundlärare

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet