Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning

Individ, grupp och familj

Individen i samhället

Juridik för det sociala arbetet

Kompetensutveckling inom LSS-området

Kurs för komplettering av social omsorgsexamen till socionomexamen

Lagstiftning och dokumentation för boenden för ensamkommande barn och unga

Ledning och administration i socialt arbete

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV