Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Ensembleledning 7

Examensarbete

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 6

Instrument och ensemble 7

Instrumentalspel/Sång afroamerikansk inriktning 7

Instrumentalspel/Sång folkmusikinriktning 7

Instrumentalspel/Sång klassisk inriktning 7

Musik i gymnasiet samt avslutande del i klassrumsundervisning

Musik i klass 1

Musik i klass 2

Musik i klass 3

Musik i klass 4

Musik i klass 5

Musik i klass 6

Musik i klass 7

Musik med didaktisk inriktning 1

Musik med didaktisk inriktning 10

Musik med didaktisk inriktning 2

Musik med didaktisk inriktning 3