Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Global Media

Grafisk form I

Grafisk form II

Grafisk form och foto

Informationsarbete i teori och praktik

Intercultural Communication and Media

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Journalistik

Kommunikation och globala medier I

Kommunikation och globala medier I

Kommunikation och globala medier II

Kommunikation och globala medier II

Kommunikation och globala medier III

Kommunikation och social förändring

Kriskommunikation